SZILÁGYLOMPÉRTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Két ember közt a legrövidebb út a mosoly


Ady Endre hazájában

Talán mindenki arra gondol, hogy Érmindszentről vagy a hepehupás vén Szilágyról írok most. Ady Endre viszont tudta, hogy nemcsak szülőfaluja jelenti számára az otthont, a hazát, hanem egy másik falu is közel áll szívéhez: Szilágylompért. Zilah és Szatmárnémeti között van ez a település, ahová a költőnek jó volt visszatérni, ahol jó volt megpihenni, a nagyszülőknél, a szeretett nagynéninél, a gesztenyefa árnyékában.
Szilágylompért, Ady Endre apai származáshelye méltatlanul elfeledett helye a magyar irodalomtörténetnek. Senki nem hallott arról, hogy itt éltek „egyedüli” nagyszülei a költőnek, hisz édesanyja árva volt. Itt született édesapja, Ady Lőrinc, aki innen ment el Érmindszentre, hogy feleségül vegye Pásztor Máriát. Később a költő, szüleivel együtt gyakran visszatért a faluba, nagynénje vigyázott rá, második édesanyjaként nevelte, s ezt a költő Ady soha nem felejtette el. Gyakran meglátogatta őt; ilyenkor kiült a ház hátánál levő gesztenyefa alá, és a kőasztalnál írogatott.
Amikor ezt a jobboldali fényképet elküldte az itt élő rokonainak, a következőt jegyezte alá: „Lompértra, az én másik hazámba, az én szeretett rokonaimnak küldöm. Ady Endre. Érmindszent 1914.jún.2.”.
Ez a kép igazolja, hogy a költő számára nem Zilah, nem Nagyvárad, nem Debrecen, nem Pest, és nem Párizs jelentette a második otthont, hanem Szilágylompért.
Ez volt az indítéka annak a tervnek, hogy e faluban emlékhelyet állítsunk a költő tiszteletére, születésének 125.-dik évfordulóján.
Istennek hála, 2002. szeptember 8-án felavattuk az emlékhelyet, amely a következő stációkból áll:
- a költő mellszobra a templomkertben;
- a helyi Általános Iskola (itt állt az Ady nagyszülők háza)
felvette ADY ENDRE nevét.
- az iskola falán tábla hirdeti a hajdani nagyszülői házat;
- a Séra-ház, ahol a költő nagynénjénél, Ady Juliannánál
megszállt (a ház mögött ma is áll a gesztenyefa és az
eredeti kőasztal.
- az Ady-nagyszülők sírja a temetőben
(Ady Dániel és Visky Julianna)
"Az Úr az én őriző pásztorom..." Zsolt.23

Honlapkészítés