SZILÁGYLOMPÉRTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Két ember közt a legrövidebb út a mosoly

Templom története

A református egyház 1739-ben alakult, de tíz évig még Selymesilosva leányegyháza volt. Tulajdonítható ez annak, hogy a lompérti magyar közösség ekkor még nagyon kis létszámú volt, hisz az 1700-as évek elején, a tatárdúlások miatt teljesen kihalt, elnéptelenedett a falu, és 1720-tól csak lassan kezdenek visszatérni, letelepedni.
Az első lelkipásztor, Bessenyei Sámuel 1741-től kemény munkát folytat, hogy mindenek előtt összegyűjtse ezt a kicsiny nyájat, majd 1749-ben önálló egyházközségként megerősítse itt a református gyülekezetet.
Az idők során Szilágylompértnak két temploma volt. Az első a XV. században épült, de ez 1777-ben, tűzvész miatt elpusztult. A templommal együtt viszont a falu több, mint a fele is a lángok martalékává vált. Ennyi súlyos csapás után nem volt könnyű talpra állni, de a közösség együttes összefogásával, még ugyanebben az évben felépítik az új templomot. Sokan, ha kellett jószágaikat is eladták, csakhogy a templom újra felépülhessen.
A templomépítő lelkipásztor barátosi Ifjú Porsolt Sámuel volt, aki csupán kilenc évi ittléte alatt maradandót alkotott, felépítve Erdély egyik legszebb és legértékesebb fakazettás mennyezetű és román stílusú templomát. A 172 kazettából álló mennyezet, a maga gazdag motívumvilágával, mindig lenyűgözi az erre járókat. 1777-1778 között festette egy kolozsvári asztalosmester, Budai Sámuel. A munkában András nevű testvére segítette, akinek nevéhez fűződik a sárkány- és virágmotívumokkal ellátott, reneszánsz stílusú kőszószék kifaragása is. A szószék Sipos Dávid neves kőfaragó munkáit idézi.
A templom hat regiszteres orgonáját 1842-ben építették, majd többször felújították és javították, így ma is működőképes. A templom harangjainak viszontagságos életük volt. Az első nagyharangot, amit 1809-ben öntöttek, 1917-ben elvitték az első világháborúba. Tizenegy évig csak a kisharang szólt a toronyban, majd 1928-ban öntetnek egy új nagyharangot. Ezen a következő felirat olvasható: „ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÖNTTETTÉK A SZILÁGYLOMPÉRTI REF. EGYHÁZTAGOK KÖZADAKOZÁSBÓL AZ 1917. ÉVBEN HÁBORÚBA ELVITT HARANG HELYÉBE. SCHIEB & KAUNTZ SIBIU – NAGYSZEBEN 1928.” A kisharangot 1769-ben öntötték, még az első templom korában, s lám túlélte a történelem viharait, s ma is csengőn szól. A következő felirat olvasható ezen: „A LOMPÉRTI REFORMÁTA EKKLÉSIA ÖNTETTE TULAJDON MAGA KÖLTSÉGÉVEL 1769DIK ESZTENDŐBEN SZ:GY:H: 26DIK NAP.
Említésre méltóak az egyházközség klenódiumai is, melyek közül négy jelentős. Van egy ezüst (úrasztali) pohár 1774-ből a következő felirattal: „A LOMPÉRTI REF. SZ. ECLESIA ÚR ASZTALÁRA TSINÁLTATTÁK: CSÖGI FERENTZ ÉS BEREGI MÁRIA. ANNO 1774.” Még ennél is régebbi az ónkanna 1750-ből: : „EZ KANNÁT AJÁNDÉKOZTA POKAJI JUDIT ASZ. AZ LOMPÉRDI REFORMÁTA ECLESIA SZÁMÁRA. ANNO 1750-DIK ESZTENDŐBE.” Van még egy ezüst pohár egy rövid felirattal: „NANASI ISTVÁN – GÖNCSI PANDA 1750.” És nem utolsó sorban említeném meg az úrasztali ezüsttányért 1807-ből: „TEKINTETES URAI URAY SÁNDOR ÚR ÉS FELESÉGE CSÖGI CSÖGY JULIÁNNA ASSZONY AJÁNDÉKJOK AZ NS. LOMPÉRTI R.SZ. EKKLÉSIÁHOZ 1807.”
A református temetőben figyelemre méltóak a még megmaradt kopjafák, amelyek közül a legtöbb sajnos olvashatatlan. Temetőnkben nyugszanak többek között Ady Endre költőnk nagyszülei, Ady Dániel és Visky Julianna. De itt találjuk a költő szeretett nagynénjének sírját is, Séra Lajosné szül. Ady Juliannáét. A református egyház szolgálatában álló két lelkipásztor földi porai is itt nyugszanak: Fejér Ferenc és Elek Károly.
A református templomot az idők során többször javították. 1875-ben zsindellyel fedte be Balla László, s ezt tanúsítja egy tábla a konfirmálók padján: „MIDŐN EZEN TORNYOT ÚJRA ZSINDEJEZTÉK Pap FEJÉR FERENC, Tanító NYESTY LAJOS, Főg. GAÁL JÓZSEF, Alg. ID. LUKÁTS SÁNDOR AZ EGYHÁZ TISZTVISELŐI VOLTAK 1875, ZSINDEJEZŐMESTER VOLT: BALLA LÁSZLÓ.” 1903-ban a tornyot bádoggal fedik be, a templomhajót viszont csak 1934-ben fedik be vele. A templombelső 1956-ban újul meg, amikor kicserélik a padokat, felújítják a karzatot és lefestik azokat világoskék színre. A templom külseje 1973-ban esett át komoly javításon, s ekkor építették a középső bejárat elé a portikust. A templom falai többször voltak lemeszelve, s a bádog is festve. De sajnos az idő és a természet erői hamar látható nyomokat hagytak maguk után, így 2002-re esedékessé vált a templom teljes külső felújítása.
A 600 lelket számláló református gyülekezet, saját adományaikból és baráti segítségekkel, 2002 nyarán teljesen felújította templomát, hogy az „méltó öltözetben” ünnepelhesse fennállásának 225 éves évfordulóját.
SOLI DEO GLORIA – EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐSÉG
A Szilágylompérti Református Egyházközségben sok lelkipásztor szolgált mindeddig. Az ő említésük tiszteletünket és hálánkat fejezi ki:
1. Bessenyei Sámuel 1741-?
2. Kisvárdai Mihály ? - (1749) - ?
3. Szentgyörgyi László 1750-es évek
4. Barabás Miklós? (lévita) ? - 1761 (keresztneve ?)
5. Báthori András 1761 - (1766) - ?
6. Angyalosi Zsigmond ? - (1769) - 1772
7. Pesti János 1772 - 1774
8. Kis Sándor 1774-1776
9. Barátosi Ifj. Porsolt Sámuel 1776-1777-? ( templomépítő)
10. Bessenyei Sámuel ? - (1781) - 1784
11. Pávai József 1786-1792
12. Kun István 1792-1798
13. Mohai János 1798-1802
14. Bátori P. György 1803-1824
15. Veég Sámuel 1824-1859
16. Bányai Lajos 1860-1874
17. Fejér Ferenc 1875-1915
18. Csompó András 1915-1919
19. Elek Károly 1919-1921
20. Pap Márton 1922-1925
21. Kusztos Gyula 1926-1930
22. Nagy Lajos 1930-1932
23. Alby Béla 1932-1965
24. Benczur Gábor 1965-1981
25. Csernák Béla 1981-1986
26. Péli Sándor 1986-2000
27. Szőnyi Levente 2000-2015
28. Bogya Árpád 2015-
"Az Úr az én őriző pásztorom..." Zsolt.23

Honlapkészítés